Rekab Entreprenad AB

Västerbottens län

Information

Rekab Entreprenad AB hittar ni ett Västerbottens län som inte är som andra län. I Västerbottens län hittar ni Umeå som är den kommunen där Rekab Entreprenad AB finns. I Umeå så finns det många olika Aktiebolag och i Västerbottens län så finns det ännu fler Aktiebolag. Rekab Entreprenad AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Rekab Entreprenad AB har haft sedan 1998-01-01. Rekab Entreprenad AB har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Rekab Entreprenad AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Spårv. 22, 901 31, Umeå men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 090-128750.

Umeå arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västerbottens län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Rekab Entreprenad AB Privat, ej börsnoterat.

Rekab Entreprenad AB har idag 556520-7007 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas var för sig av -Eriksson, Jan Roger Erland -Sjögren, Kent Jerry är den som för stunden ansvarar för Rekab Entreprenad AB

Bolaget skall bedriva bygg- och entreprenadverksamhet samt fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Rekab Entreprenad AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Sjögren, Kent Jerry som är född 1958 och har titeln VD, Eriksson, Jan Roger Erland som är född 1947 och har titeln Vice VD, Sjögren, Kent Jerry som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Jan Roger Erland som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Pellfolk, Göran som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Ekman, Tom som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EESSnellman, Mikael som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Lundgren, Bengt Erik Mikael som är född 1964 och har titeln Huvudansvarigrevisor.